[Oneshot] Thầy Ngô Đừng Cười

Author : Hạ Nhiên

Pairing : HunHan

Rating : K

Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả, fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận.

Summary : Không có gì ngoài tình cảm thầy trò trong sáng đơn thuần dễ hiểu.

Link wattpad

Continue reading “[Oneshot] Thầy Ngô Đừng Cười”

Advertisements