One, Two, Three Shot

1, [Oneshot] Hận

2, [Twoshot] Sự tích Lộc Hàm lọt hố

     Part 1 | Part 2

3, [Oneshot] Sô-cô-la đắng

4, [Twoshot] Bao Giờ Mới Lớn

     Part 1 | Part 2

5, [Oneshot] Gió

6, [Oneshot] Tỏ Tình

7, [Oneshot] Chuyện Tình Bus 16

8, [Oneshot] Thầy Ngô Đừng Cười

Advertisements