26 thoughts on “SeHun Nhà Bên

  1. Thật sự e rất quý ss luôn đó. Thôi đk rồi, e sẽ k đọc fic nữa, k viết fic nữa. E đã định sẽ viết thật hay cho ss xem để hnay gửi cho ss. Ss làm e buồn quá đi

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s